บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลคามิลเลียน

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลคามิลเลียน

 

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลคามิลเลียน

คุณเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลคามิลเลียน

เพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงดูแลผู้ป่วยยากไร้ ที่ขาดกำลังทรัพย์ในการรักษาพยาบาล

โดยมี บาทหลวงภควี เส็งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน ,บาทหลวงปรีดา เวียงชัย และนายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลคามิลเลียน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.