โปรแกรมสูตรสี

ตอบสนองทุกความต้องการเรื่องเฉดสีกว่า3,000สูตรสี สําหรับงานสีพ่นซ่อมรถยนต์

ออกแบบสี

ให้คําปรึกษาและออกแบบสีพิเศษตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสีพ่นซ่อมรถยนต์
หรือสีอุตสาหกรรม โดยทีมงานมืออาชีพ

เทคนิคบริการนอกสถานที่

สาธิตการใช้งานสินค้าที่ถูกต้อง
อบรมนอกสถานที่

อบรมการใช้งาน

ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์

ฝึกอบรมสีผง

การขนส่ง

กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย