ส่งมอบ วัสดุฝึกหัด ให้แก่ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

ส่งมอบ วัสดุฝึกหัด ให้แก่ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

 

 

ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมส่งมอบ วัสดุฝึกหัด ให้แก่ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

 

คุณเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมส่งมอบ กระดาษทราย ทีโอเอ และสีพ่นซ่อมรถยนต์ คูลูม่าร์ ให้กับ คุณไพรัตน์ พรมมา ประธาน และ คุณกัลญศักภิ์ นรินยา เลขาฯ ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมสาขาวิชาชีพตัวถังและสีรถยนต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งมอบโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาบุคคลากรในทักษะการประกอบอาชีพสีพ่นซ่อมรถยนต์

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.