TOAPC ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพนักงาน

TOAPC ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพนักงาน

 

 

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มองเห็นความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และต้องการต้องการ

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจาก โควิด – 19 สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมเร็วที่สุด

โดย บริษัทฯ จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านสภาอุตสาหกรรม และได้รับการจัดสรร วันซีน เป็นจำนวน

ทั้งสิ้น 440 โดส และได้เร่งฉีดให้กับพนักงานทุกคน ทั้งบางนาและศรีราชา  ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และภายในสิ้นเดือนนี้

จำนวนผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีน  จากการจัดสรรของภาพรัฐและของบริษัทฯ เองนั้น จะเป็นจำนวนมากกว่า 95%

ของพนักงานทั้งหมด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เราจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม และทำให้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันนี้

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.